Glimt... / by Céline

Søndagsglimt, er det faktisk.

Søndag er meget tit klæd ud for Sienna og skateboard for Sammie